Santa Cecilia a Montserrat

Santa Cecilia a Montserrat
Santa Cecilia a Montserrat

El monestir de Santa Cecília de Montserrat és una antiga abadia benedictinaque es troba en la localitat catalana de Marganell, a la comarca del Bages. Fins a 1954 va residir en ell una comunitat de monges benedictinas. És el primer monestir documentat a la muntanya de Montserrat.

L'antiga abadia benedictina de Santa Cecília de Montserrat sembla tenir el seu origen en una comunitat visigótica, de la qual de fet no hi ha notícies concretes. Per complicar més les coses, sembla que els primers documents que fan referència a aquesta comunitat siguin falsos, tot fa pensar que es van elaborar amb la finalitat d'utilitzar-los com a proves davant litigis.

Es té constància de donacions a favor d'una comunitat de Santa Cecilia des del 900, aquestes donacions se succeeixen posteriorment. És també interessant un altre document on figura el sacerdot Cesari, que se li considera el primer abat, en aquesta ocasió aquest Cesari comprava a uns familiars seus unes propietats on figura Santa Cecília.

El 945 l'abat Cesari demana a la comtessa Riquilda la intercessió davant el seu espòs, el comte Sunyer, per poder reedificar l'església, la qual cosa aconsegueixen amb la col·laboració del bisbe Jordi de Vic.

Setembre 2013
lugar
Lloc
Núm. de estapas
Dies
Longitud
Longitud
Desnivel Positivo
Desnivell Desnivel Positivo
Desnivel Negativo
Desnivell Desnivel Negativo
Dificultad
Dificultat
Tipo de ruta
Tipus ruta
Barcelona 1 10 Km. 270 m. 270 m. Fàcil Recorrido de Ida y Vuelta
Setembre 2013
lugar
Lloc
Núm. de estapas
Dies
Longitud
Longitud
Barcelona 1 10 Km.
Desnivel Positivo
Desnivell Desnivel Positivo
Desnivel Negativo
Desnivell Desnivel Negativo
Dificultad
Dificultat
Tipo de ruta
Tipus ruta
270 m. 270 m. Fàcil Recorrido de Ida y Vuelta