Peninsula of the Cap of Creus

Península del Cap de Creus