La construcció de pedra més antiga corre perill

La construcción de piedra más antigua corre peligro