Finalitzar el GR-20 de Còrsega en Conca

Finalizar el GR-20 de Córcega en Conca